Forum SG - IFP - Internetowe Forum Pograniczników

Pełna wersja: emerytura a działalność gospodarcza
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Wydawało mi się, ze temat popularny, ale nie znalazłem wątku...
Jak wygląda obecnie limitowanie dochodu emeryta mundurowego w przypadku dodatkowej pracy i/lub prowadzenia działalności gospodarczej ?
W jakich przypadkach nie ma limitów dochodu, a w jakich są ? I kiedy trzeba się liczyć z możliwością zmniejszenia lub zawieszenia emerytury ?
Pozdrawiam
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

art. 41?
(28-12-2019 10:43 )realista napisał(a): [ -> ]Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

art. 41?

Dziękuję, ale właśnie ten zapis budzi moje wątpliwości, bo z jednej strony:
"Art. 41. 1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a–6, ust. 8 pkt 1 i 2oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3"

a z drugiej ogólnie obowiązująca informacja, że "Emeryt prowadzący własną działalność gospodarczą nie podlega już obowiązkowi opłacania składek społecznych – emerytalnej, rentowej i wypadkowej."

Czyli dodatkowa praca rodzi takie zobowiązanie a prowadzenie działalności gospodarczej już nie ? Czyli prowadząc działalność gospodarczą nie podlega się limitom dodatkowego przychodu ?
Praktyki w tym temacie nie mam, jednak obawiam się, że w art 41 chodzi o:
art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
"1a. Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych."
"2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3."

i na podstawie tego wysnuwam wniosek, że obowiązują wyżej wymienione limity.
Dodatkowo podrzucam linki, jak się domyślam, większych praktyków ode mnie w tej sprawie:
https://www.eporady24.pl/emerytura_polic...,2888.html
https://zus.pox.pl/zus/dorabiasz-stracis...jantem.htm
http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/i...chody.html
oraz
http://zer.mswia.gov.pl/zer/formularze/f...golne.html
czytaj dokument z pozycji drugiej "Zawiadomienie emeryta - rencisty o osiąganym przychodzie"
a mnie ciekawi jak jest w przypadku emeryta który zarazem prowadzi gospodarstwo rolne (nie jest to działalność gospodarcza, nie ma wpisu do CEiDG,) lub osoby są działy specjalne produkcji rolnej - np pasieka 150 uli. Bo jak nie patrzył to bliżej emerytury niż dalej.
(29-12-2019 18:15 )realista napisał(a): [ -> ]Praktyki w tym temacie nie mam, jednak obawiam się, że w art 41 chodzi o:
art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
"1a. Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych."
"2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3."

i na podstawie tego wysnuwam wniosek, że obowiązują wyżej wymienione limity.
Dodatkowo podrzucam linki, jak się domyślam, większych praktyków ode mnie w tej sprawie:
https://www.eporady24.pl/emerytura_polic...,2888.html
https://zus.pox.pl/zus/dorabiasz-stracis...jantem.htm"1a. Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych."

Czy ktoś się orientuje, czy jest jakaś różnica między przychodem stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (emeryt i tak płaci tylko ubezpieczenie zdrowotne, a nie społeczne), a dochodem z działalności gospodarczej w ujęciu księgowym (przychody minus koszty uzyskania przychodów) ?
(05-01-2020 13:20 )Zenon P. napisał(a): [ -> ]Czy ktoś się orientuje, czy jest jakaś różnica między przychodem stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (emeryt i tak płaci tylko ubezpieczenie zdrowotne, a nie społeczne), a dochodem z działalności gospodarczej w ujęciu księgowym (przychody minus koszty uzyskania przychodów) ?
W zasadzie to już tym postem odpowiedziałeś na zadane pytanie.
przychód i dochód to dwie odrębne rzeczy, dwa terminy ekonomiczne określające dwie różne kwoty.
Sam napisałeś, że dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.
(05-01-2020 18:23 )towarzysz napisał(a): [ -> ]
(05-01-2020 13:20 )Zenon P. napisał(a): [ -> ]Czy ktoś się orientuje, czy jest jakaś różnica między przychodem stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (emeryt i tak płaci tylko ubezpieczenie zdrowotne, a nie społeczne), a dochodem z działalności gospodarczej w ujęciu księgowym (przychody minus koszty uzyskania przychodów) ?
W zasadzie to już tym postem odpowiedziałeś na zadane pytanie.
przychód i dochód to dwie odrębne rzeczy, dwa terminy ekonomiczne określające dwie różne kwoty.
Sam napisałeś, że dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Smile Wiem co to przychód i dochód księgowo, ale nie do końca pojmuję definicję "przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych" Ktoś ? Coś ?
We wcześniejszym poście pytałeś jaka jest różnica pomiędzy: przychodem stanowiacym... a dochodem z działalności...
Na ale dobra skupmy się na ostatnim Twoim poście.
Jak sama nazwa tego przychodu stanowi jest to podstawa do wyliczania wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne . Składki takie opłacają zarówno zatrudnieni jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dla zatrudnionych podstawą jest wynagrodzenie brutto. Dla prowadzących działalność jest to kwota zadeklarowanego przychodu z tej działalności (czyli wartość uzyskana ze sprzedaży towarów albo wartość wykonania usług) ale nie mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za miesiąc w gospodarce. Przypuszczam, że ustawodawca ustalił te minimum aby zabezpieczyć się przed "kreatywnymi" przedsiębiorcami, którzy deklarowaliby miesięczny przychód np. 100 zł i od tego wyliczaliby składki.
Podsumowując jest to minimalna kwota, od której należy wyliczać składki na ubezpieczenia społeczne przy działalności gospodarczej (można zadeklarować wyższy przychód z działalności i od wyższej kwoty można naliczyć składki ale nie od niższej - wyjątek stanowi niedawno wprowadzona ulga dla rozpoczynających działalność gospodarczą obniżająca tę podstawę o połowę na okres do 24 miesięcy).
(09-01-2020 12:00 )towarzysz napisał(a): [ -> ]We wcześniejszym poście pytałeś jaka jest różnica pomiędzy: przychodem stanowiacym... a dochodem z działalności...
Na ale dobra skupmy się na ostatnim Twoim poście.
Jak sama nazwa tego przychodu stanowi jest to podstawa do wyliczania wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne . Składki takie opłacają zarówno zatrudnieni jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dla zatrudnionych podstawą jest wynagrodzenie brutto. Dla prowadzących działalność jest to kwota zadeklarowanego przychodu z tej działalności (czyli wartość uzyskana ze sprzedaży towarów albo wartość wykonania usług) ale nie mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za miesiąc w gospodarce. Przypuszczam, że ustawodawca ustalił te minimum aby zabezpieczyć się przed "kreatywnymi" przedsiębiorcami, którzy deklarowaliby miesięczny przychód np. 100 zł i od tego wyliczaliby składki.
Podsumowując jest to minimalna kwota, od której należy wyliczać składki na ubezpieczenia społeczne przy działalności gospodarczej (można zadeklarować wyższy przychód z działalności i od wyższej kwoty można naliczyć składki ale nie od niższej - wyjątek stanowi niedawno wprowadzona ulga dla rozpoczynających działalność gospodarczą obniżająca tę podstawę o połowę na okres do 24 miesięcy).

Czyli... skoro jest to deklarowana kwota (a nie wynikająca z rzeczywistych dochodów) i w dodatku składki społeczne (bo o tych mowa) są dla emerytów dobrowolne (musimy płacić tylko składki zdrowotne), to rzeczywiście wydaje się, że limit dochodów w tym wypadku limit dochodów rzeczywiście może nie obowiązywać. Można nie opłacać żadnych składek społecznych lub deklarować dobrowolnie te na poziomie zakładanego minimum 60 % i w ten sposób nigdy nie osiągnie się "zagrażającego" poziomu 70 % średniej krajowej. Czy dobrze to rozumiem ?
(23-01-2020 12:55 )Zenon P. napisał(a): [ -> ]Można nie opłacać żadnych składek społecznych lub deklarować dobrowolnie te na poziomie zakładanego minimum 60 % i w ten sposób nigdy nie osiągnie się "zagrażającego" poziomu 70 % średniej krajowej. Czy dobrze to rozumiem ?

A co masz na myśli w tym zdaniu? O jakim "zagrażającym" 70% poziomie średniej krajowej piszesz ?
(23-01-2020 16:41 )towarzysz napisał(a): [ -> ]
(23-01-2020 12:55 )Zenon P. napisał(a): [ -> ]Można nie opłacać żadnych składek społecznych lub deklarować dobrowolnie te na poziomie zakładanego minimum 60 % i w ten sposób nigdy nie osiągnie się "zagrażającego" poziomu 70 % średniej krajowej. Czy dobrze to rozumiem ?

A co masz na myśli w tym zdaniu? O jakim "zagrażającym" 70% poziomie średniej krajowej piszesz ?

art 104 ustawy o emeryturach i rentach z zus: "W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy"

Ciągle nurtuje mnie zapis z naszej ustawy, że chodzi o działalność podlegającą składkom społecznym. Działalność gospodarcza emeryta takim składkom obowiązkowym nie podlega.... Również w odniesieniu do ustawu o emeryturach zus, podstawą dochodu z działalności jest ten, deklarowany w deklaracjach zusowskich (składki dowolne) a nie rzeczywisty, a więc w teorii można mieć megadochód, a składek społecznych nie płacić w ogóle lub dobrowolnie płacić jakieś minimalnie zadeklarowane.
"Ciągle nurtuje mnie zapis z naszej ustawy" i "art 104 ustawy o emeryturach i rentach z zus" mam wrażenie, że mieszasz dwie odrębne ustawy: ustawę o emeryturach "mundurowych" z ustawą o emeryturach z ZUS.
Możesz sprecyzować co konkretnie dla Ciebie jest niezrozumiałe ???
Witam. Czy ktoś z forumowiczów, ma wiedzę czy
"nowy ład" zmienił coś w dotychczasowych przepisach odnośnie limitów zarobków dla emerytów opłacających składki na ubezpieczenie społeczne i tych co ich nie opłacają. Pozdrawiam
Przekierowanie