Forum SG - IFP - Internetowe Forum Pograniczników

Pełna wersja: walka z ZUS
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
ZUS upomina się o składki ubezpieczeniowe za okres prowadzenia działalności w czasie pobierania świadczenia tzw. rocznej pensji. odwołałem się do sądu. art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówi: osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające
ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym.
nie ma tu mowy o rodzaju pobieranych świadczeń, mam ustalone prawo do emerytury decyzją ZER od następnego dnia od zwolnienia i tak mam zamiar się bronić. Ktoś może ma doświadczenie w takiej sprawie, proszę o pomoc.
Przekierowanie