Forum SG - IFP - Internetowe Forum Pograniczników

Pełna wersja: Zmiany w systemie emerytalnym
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
(28-02-2012 22:05 )lenek napisał(a): [ -> ]
(28-02-2012 21:51 )partyzant napisał(a): [ -> ]A tu nowość z MF....
Fora są dla tych co czytają, a nie piszą Smile. Wystarczyło popatrzeć 2 posty wyżej. I może nie powielać w innych wątkach.

Wybacz, płonę ze wstydu. Zastanawiałem się gdzie dać. Media czy emerytury. I tak jakoś wyszło. Sorki.
(28-02-2012 20:59 )Fantomas napisał(a): [ -> ]Dla polepszenia humoruSmile
http://biznes.interia.pl/raport/emerytur...ze,1765487
Oni są bezbłędniBig Grin Niemieccy koledzy już opracowali specjalny pojazd pościgowy do wykorzystania służbowego przez "doświadczonych" f-szy za uciekającym 20-latkiemBig Grin

[Obrazek: 41ec17389e567445.jpg]

Ale jesteśmy sami sobie winni gdyż "poważność" traktowania nas przez rządzących jest wprost proporcjonalna do jakości naszych protestów. I tak możemy się oflagowywać, manifestować ewentualnie stanowczo się nie zgadzać ..aż nam do 80-tki każą pracować i to za 1/3 tego co mamy w tej chwili. Dopóki społeczeństwo nie odczuje na własnej skórze naszego niezadowolenia dopóty tego typu głupoty będą chodziły im po głowach. A słowo polityka w tym kraju jest tyle warte ile rozkładające się po zimie na chodnikach psie kupyAngryAngryAngry

8 marca jest zaplanowane spotkanie ZZ z Cichockim, być może dowiemy się czegoś więcej odnośnie szczegółów "rewelacji" Rostowskiego:

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com...&Itemid=30

Proponuję na to spotknie zakupić reprezentacyjny bukiet i uroczyście wręczyć go Ministrowi MSW ..z okazji dnia kobiet. Może da mu to coś do myśleniaAngryAngryAngry
A czy ty Planeta myślisz że rządzący niewiedzą jaka jest struktura lat stażu wśród mundurowych ? Dobrze wiedzą - w Policji prawie 60 tysięcy policjantów nie ma stażu 15 lat, w SG w granicach nawet 70 % w skali formacji.I tutaj mają ochotę zrobić oszczędności.No i jeszcze system naliczania emerytury i to chyba dla wszystkich. Ciekawe tylko - mieli taki zamiar wcześniej i sir Vincentowi za szybko się wymsknęło.
Nie wierzę ale na dzień dzisiejszy propozycje sir Vincenta są odrzucone ,no może inaczej - sformułowali to tak- są sprzeczne ale nie zapisali jak przy propozycjach innych instytucji - Uwagi nieuwzględnione . Ciągle musi być wyostrzona czujność. http://bip.msw.gov.pl/download/4/11646/Tabela_uwagi.pdf
Cytat:Stanowisko zawierające propozycję brzmienia przepisów dotyczących sposobu wyliczania podstawy emerytury.
Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (projekt 10.01.2012 - wersja ostateczna).
l. W przypadku rezygnacji w nowelizowanej ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z przepisu art.l6a przewidującego zaliczenie do wymiaru wysługi emerytalnej za l rok służby półtora roku służby funkcjonariuszom służby stałej pełniącym służbę w placówce Straży Granicznej oraz w składzie etatowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej, koniecznym staje się opracowanie przepisu przejściowego, zapewniającego zachowanie funkcjonariuszom nabywającym prawo do emerytury policyjnej, na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, uprawnienia do zwiększenia wysługi emerytalnej, poprzez zaliczenie do niej za l rok służby półtora roku służby, pełnionej do dnia 31 grudnia 2013 r. Wobec powyższego proponuje się po art. 8 projektu ustawy dodać art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a l. Funkcjonariuszom Straży Granicznej okresy służby, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pełnionej do dnia 31 grudnia 2012 r. zalicza się do wysługi emerytalnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, na zasadach dotychczasowych, bez względu na datę nabycia prawa do emerytury policyjnej.
2. Na wniosek funkcjonariusza Straży Granicznej właściwa komórka organizacyjna do spraw kadrowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której pełni służbę, udostępnia pisemną informację o okresie służby, o którym mowa w ust. l, pełnionej do dnia 31 grudnia
2012 r.”.
Projektowany przepis przejściowy wiąże się ze zniesieniem z dniem l stycznia 2013 r. regulacji zawartej w art. 74 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej na podstawie której funkcjonariuszom pełniącym służbę w placówkach SG (wcześniej strażnicach i granicznych placówkach kontrolnych SG) oraz w składzie etatowych załóg jednostek pływających SG zalicza się do wymiaru wysługi emerytalnej za l rok służby półtora roku służby. Takie rozwiązanie obowiązuje z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Istotą projektowanego przepisu jest uwzględnienie, przy ustaleniu wymiaru wysługi emerytalnej funkcjonariusza pełniącego służbę, o której mowa w art. 74 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej okresów takiej służby pełnionej do dnia 31 grudnia 2012 r. a więc do dnia poprzedzającego zniesienie regulacji zawartej w art. 74 ust.2. Wprowadzenie przepisu przejściowego określającego sytuację prawną funkcjonariuszy, którym na podstawie obowiązującego do dnia 31 grudnia 2012 r. prawa ustala się wymiar wysługi emerytalnej w sposób wskazany powyżej, wynika z konieczności poszanowania zasady ochrony praw nabytych wynikającej z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zakazane jest, w świetle zasad przyzwoitej legislacji, arbitralne znoszenie lub ograniczenie praw podmiotowych.
Zauważyć należy, że możliwość zmiany sytuacji prawnej funkcjonariuszy - zniesienie istniejącego obecnie sposobu ustalenia wymiaru wysługi emerytalnej - wiązać się musi z ochroną stanu prawnego, w którym spełnione zostały przesłanki
warunkujące nabycie prawa tj. faktyczne pełnienie służby w sposób określony w art. 74 ust. 2. Projektowana regulacja służy również realizacji podstawowej zasady przyzwoitej legislacji, którą jest zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.
W przepisie przejściowym zawarto ponadto normę stanowiącą tytuł prawny uzyskania przez funkcjonariusza pisemnej informacji o okresie służby, której pełnienie warunkuje ustalenie wymiaru wysługi emerytalnej w sposób, o którym mowa w- art. 74 ust. 2. Informację taką, na wniosek funkcjonariusza sporządzać będzie komórka organizacyjna właściwa w sprawach kadrowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której pełni służbę.
Uzasadnieniem dla wprowadzenia przedmiotowej regulacji jest potrzeba zapewnienia pełnego dostępu funkcjonariuszy do informacji dotyczących stanów faktycznych kształtujących prawo do emerytury policyjnej niezależnie od istniejących regulacji prawnych (zaświadczenie o przebiegu służby) na podstawie, których ustala się okresy służby zaliczone do wysługi emerytalnej
Kod:
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zrezygnowano z wprowadzania art. 16a, zostanie dodany przepis przejściowy w brzmieniu:
„Art. X. Funkcjonariuszom Straży Granicznej okresy służby, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pełnionej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. zalicza się do wysługi emerytalnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, na zasadach dotychczasowych.”.

czyli koniec marzeń o rok za półtora?
zacznie się ewakuacja!!!
Chyba tak to trzeba zrozumieć ... bo po wykreśleniu w art. 74 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej pozostawała nadziej w postaci art. 16a w projekcie a tymczasem czar prysł

Zrezygnowano z wprowadzania art. 16a, zostanie dodany przepis przejściowy w brzmieniu:
„Art. X. Funkcjonariuszom Straży Granicznej okresy służby, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pełnionej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. zalicza się do wysługi emerytalnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, na zasadach dotychczasowych.”.
Po mojemu - wszyscy funkcjonariusze przyjęci przed 2013 na starych zasadach - będą mieli zaliczone okresy służby z dawnego art.74.2 ale tylko do dnia 31.12.2012. Czyli funk odchodzący na emke np w 2015 roku a pełniący służbę w gjo ,będzie miał zaliczony okres 1 za 1,5 ale tylko do dnia 31.12.2012 roku ,pozostałe lata 2013-2015 policzą mu jak 1 za 1.
Wink dokładnie.
Też tak to zrozumiałem. Więc raczej ewakuacji z tego powodu nie będzie.
(29-02-2012 22:37 )quasimodo1 napisał(a): [ -> ]Po mojemu - wszyscy funkcjonariusze przyjęci przed 2013 na starych zasadach - będą mieli zaliczone okresy służby z dawnego art.74.2 ale tylko do dnia 31.12.2012. Czyli funk odchodzący na emke np w 2015 roku a pełniący służbę w gjo ,będzie miał zaliczony okres 1 za 1,5 ale tylko do dnia 31.12.2012 roku ,pozostałe lata 2013-2015 policzą mu jak 1 za 1.

dokładnie też to tak rozumiałem
tylko wyrwało mi się znienacka - tak jak ja mam w tej chwili ok.71% czyli licząc od 1.1.2013 2,6% a nie 3,9% pozostaje pół roku więcej do pełnej
Tylko czytając ten tekst to przychylili się do prośby Komendanta Głównego SG - pytanie ile razy jeszcze nas wydymają
(29-02-2012 23:06 )maluch napisał(a): [ -> ](...) pytanie ile razy jeszcze nas wydymają
coś mi się wydaje że jeszcze kilka Angry
bo skoro Główny pisze:

"W przypadku rezygnacji w nowelizowanej ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z przepisu art.l6a przewidującego zaliczenie do wymiaru wysługi emerytalnej za l rok służby półtora roku służby"

a była cisza o tym, że art.16a wyleci z projektu to aż strach pomyśleć co jeszcze pokątnie wywalili z przyszłej ustawy Huh Może już jesteśmy na nowych zasadach tylko jeszcze tego nie wiemy Big Grin

EDIT:

teraz dopiero doczytałem że uwaga odnośnie zaliczania rok za półtora wyszła od sir Vincenta który pięterko wyżej nad naszym Głównym stwierdził :
Wątpliwości budzą zaproponowane w projekcie ustawy przepisy dotyczące:
- zaliczania do wymiaru wysługi emerytalnej funkcjonariuszom Straży Granicznej za 1 rok służby półtora roku służby (art. 2 dot. art. 16a),
O tym, że ten artykuł się nie utrzyma było wiadomo od dawna. W najgorszym scenariuszu na poziomie Senatu. I nie ze względu na sprawy społeczne, finansowe czy merytoryczne tylko prawne - przecież ustawa (zmiana ustawy) miała dotyczyć nowo przyjętych (więc wszystkie art dodatkowe nie mają racji bytu).
Dlatego wielki szacun dla związkowców (pogardzanych przez niektórych) i 01 za to, że we właściwym momencie wysadzili spróchniałe drzewo.
Popieranie protestu nie sprowadza się do "darcia japy" na forum tylko do realizacji konkretnych spraw. Dlatego kiedyś pisałem, że nie należy nazywać kogoś "zdrajcą?" o wielu rzeczach nie wiedząc.
Poniżej pełna treść dokumentu z wyszczególnieniem uwag czyli kto i co proponował:

http://bip.msw.gov.pl/download/4/11646/Tabela_uwagi.pdf

Z którego wynika, że obrabiają nas na własną prośbę - w końcu na naszych kolegów ze stolicy można zawsze liczyćBig Grin
(01-03-2012 06:20 )PlanetaX napisał(a): [ -> ]Poniżej pełna treść dokumentu z wyszczególnieniem uwag czyli kto i co proponował:

http://bip.msw.gov.pl/download/4/11646/Tabela_uwagi.pdf

Z którego wynika, że obrabiają nas na własną prośbę - w końcu na naszych kolegów ze stolicy można zawsze liczyćBig Grin
Planeta ,ty chyba nie czytasz tego co jest napisane wcześniej.Rozkminiliśmy to już wcześniej.Sir Vincent próbował zrobić wszystkich w......... -ale projektodawca stwierdził że są sprzeczne z założeniami reformy,ale uwaga nie napisano jak przy uwagach innych instytucji - Uwag nieuwzględniono- czyli czujność musi być wyostrzona . Z uwag ze strony SG nie wyszło żle- i co najważniejsze uwagi te zostały uwzględnione.Czyli jeszcze nikogo nie obrobili.Poczytaj wcześniejsze posty.
quasimodo1 - coś ci się pomyliło - projekt mówił o tym ( poprzez dodanie art 16a) ,że ci co pracują (służą teraz) dalej będą mieli półtora za rok , KG wyskoczyła przed orkiestrę i chce aby 1,5 za rok był liczony tylko do końca tego roku , później rok za rok , czyli sami zrezygnowaliśmy z pewnych przywilejów .Takiej propozycji rząd z pewnością nie odpuści . Rodzi się natomiast pytanie czy po wejściu takiej nowelizacji będzie liczone 3% za rok czy dalej 2,6
(01-03-2012 09:32 )piotrek1504 napisał(a): [ -> ]quasimodo1 - coś ci się pomyliło - projekt mówił o tym ( poprzez dodanie art 16a) ,że ci co pracują (służą teraz) dalej będą mieli półtora za rok , KG wyskoczyła przed orkiestrę i chce aby 1,5 za rok był liczony tylko do końca tego roku , później rok za rok , czyli sami zrezygnowaliśmy z pewnych przywilejów .Takiej propozycji rząd z pewnością nie odpuści . Rodzi się natomiast pytanie czy po wejściu takiej nowelizacji będzie liczone 3% za rok czy dalej 2,6
PIOTREK uważam tak jak lenek , że na tym etapie zostało to dobrze rozegrane bo nie utrzymałby się ten zapis a w dalszej drodze legislacyjnej zniknąłby a nic w zamian by się nie pojawiło.Przeczytaj dwa pięterka wyżej post lenka - dobrze napisał. Tutaj chodzi o prawa nabyte - na co powoływał się 01 SG - zapis znika z dniem 01.01.2013 - prawnicy w sejmie obaliliby 1,5 za 1 - i nikt nie skorzystałby z tego. A tak wilk syty i owca cała. Co nie zwalnia zw.zaw. aby być czujnym , bo w parlamencie różnie bywa.
wiem że był problem z wykreśleniem art.74 i zastąpieniem go art.16a bo po skreśleniu art.74 na drodze legislacyjnej wystarczyłaby poprawka zgłoszona przez jakiegokolwiek posła o skreślenie art.16a i przegłosowanie większością głosów - wtedy wszyscy byliby na "zero" i to byłaby porażka (dlatego m.in. związki nie godziły się na wykreślenie art.74)
A tak można powiedzieć że jest OK , tylko pytanie czy nie czekają nas jeszcze jakieś niespodzianki? Może być gorąco !!!
Sukces?!?!?! DobreBig GrinBig GrinBig Grin

Jak się z czegoś nie korzysta to i dużo łatwiej się to oddaje. Kolejna sprawa to chęć przypodobania się kierownictwu MSW oczywiście w trosce o przyszłość swoich 4 liter. Już raz tego typu oszczędności poczyniono pozbawiając biedotę graniczną diet za 12 godzinne służby, które to diety z powodzeniem funkcjonują w Kodeksie Pracy. A wszystko to dzieje się na zasadzie sławetnej "Bajki o mrówce" zasuwającej piątek, świątek i niedziela a zarabiającej 2 tyś. za to mającej nad sobą 20 zarządców zarabiających po 10 tyś. każdy. Nadchodzi kryzys i szuka się oszczędności. I co wówczas robią owi wspaniali zarządcy??? Obcinają pensję mrówce a sobie dają podwyżki ..za racjonalizację kosztów. Ot i taka jest szara polska rzeczywistość ..oczywiście do czasu aż ludzie się wkurzą i wyjdą na ulice aby podziękować owym "dobroczyńcom".

I ja bym tu nie filozofował tylko do końca walczył o art. 74 nawet zaskarżając nowelizację do trybunału konstytucyjnego. Związki powinny sypnąć groszem na dobrych prawników i to właśnie oni powinni nas reprezentować. Tylko czy związki mają w tym interes???
@Planetax
1. Ciekaw jestem jaki artykuł Konstytucji zostanie naruszony poprzez usunięcie art. 74 UoSG
2. O ile sobie przypominam to sam jesteś jednym z tych zarządców ciemiężących mrówkę Smile Nieprawdaż Panie Kierowniku?
3. Zawsze można się kopać z koniem lub walczyć z wiatrakami. Tylko po co. Ale cóż - jeżeli niektórzy lubią Smile
(01-03-2012 17:31 )PlanetaX napisał(a): [ -> ]Sukces?!?!?! DobreBig GrinBig GrinBig Grin

Jak się z czegoś nie korzysta to i dużo łatwiej się to oddaje. Kolejna sprawa to chęć przypodobania się kierownictwu MSW oczywiście w trosce o przyszłość swoich 4 liter. Już raz tego typu oszczędności poczyniono pozbawiając biedotę graniczną diet za 12 godzinne służby, które to diety z powodzeniem funkcjonują w Kodeksie Pracy. A wszystko to dzieje się na zasadzie sławetnej "Bajki o mrówce" zasuwającej piątek, świątek i niedziela a zarabiającej 2 tyś. za to mającej nad sobą 20 zarządców zarabiających po 10 tyś. każdy. Nadchodzi kryzys i szuka się oszczędności. I co wówczas robią owi wspaniali zarządcy??? Obcinają pensję mrówce a sobie dają podwyżki ..za racjonalizację kosztów. Ot i taka jest szara polska rzeczywistość ..oczywiście do czasu aż ludzie się wkurzą i wyjdą na ulice aby podziękować owym "dobroczyńcom".

I ja bym tu nie filozofował tylko do końca walczył o art. 74 nawet zaskarżając nowelizację do trybunału konstytucyjnego. Związki powinny sypnąć groszem na dobrych prawników i to właśnie oni powinni nas reprezentować. Tylko czy związki mają w tym interes???

odpowiem tak:
źle się walczy o coś co jest z założenia niesprawiedliwe
wiem to po służbach z policją teksty w stylu ja już swoje odpracowałem teraz 50% należy do ciebie
Moim zdaniem jest OK
Przekierowanie