Forum SG - IFP - Internetowe Forum Pograniczników
Zwrot za bilet - Wersja do druku

+- Forum SG - IFP - Internetowe Forum Pograniczników (http://forumsg.pl)
+-- Dział: Służba (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Finanse (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Wątek: Zwrot za bilet (/showthread.php?tid=416)Zwrot za bilet - mtarek - 06-06-2013 21:25

witam
chodzi o bilety PKP, dostałem odmowe zwrotu za bilety ponieważ według odmawiającego bilety powinny byc (rozpoczęcie przejazdu) z miejsca zamieszkania bądź z miejsca pracy (pełnienia służby) w rozporzadzeniu nie ma o tym słowa, mają byc bilety w dwie strony i takie są, usłyszałem że źle interpretuje przepis i lepiej abym odebrał ryczałt bo z tym nie ma problemu/ prosze o opis jak to wygląda w innych oddziałach, z tego co wiem nie robią tam takich problemów


RE: zwrot za bilet - niepokorny - 06-06-2013 21:39

A coś bliżej. Chodzi o podróż służbową, zwrot za dojazdy czy przejazd raz w roku? Bo do każdej sprawy jest inne rozporządzenie.


RE: zwrot za bilet - mtarek - 07-06-2013 06:15

(06-06-2013 21:39 )niepokorny napisał(a):  A coś bliżej. Chodzi o podróż służbową, zwrot za dojazdy czy przejazd raz w roku? Bo do każdej sprawy jest inne rozporządzenie.

chodzi o przejazd raz w roku


RE: zwrot za bilet - PlanetaX - 07-06-2013 09:59

Ustawa generalnie wciska wielki kit:

Art. 77. 1. Funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny przysługuje prawo przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej środkami publicznego transportu zbiorowego raz w roku, do jednej z obranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przejazdu na koszt organu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając warunki i sposób rozliczania kosztów przejazdu oraz rodzaje środków transportu, którymi ma być dokonywany przejazd.
3. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zryczałtowany równoważnik pieniężny.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego, uwzględniając tryb wypłaty równoważnika w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu, w tym ustalania jego wysokości, oraz przypadki, kiedy równoważnik nie przysługuje.
5. Zwrot kosztów przejazdu lub zryczałtowany równoważnik pieniężny, o których mowa w ust. 1 i 3, nie przysługuje funkcjonariuszowi w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na podstawie odrębnych przepisów.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane także inne świadczenia socjalne i bytowe.
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje świadczeń, o których mowa w ust. 6, uwzględniając zakres podmiotowy świadczeń socjalnych, warunki korzystania z tych świadczeń, sposób ich realizacji, a w przypadku świadczeń finansowych — ich wysokość, sposób obliczania, terminy rozliczeń oraz wypłaty.


Nigdy nie otrzymamy zwrotu kosztów podróży w kwocie poniesionych kosztów tylko otrzymamy ok. 80% refundację realnych wydatków na bilety czego w żaden sposób nie można nazwać przejazdem na koszt SG skoro do takiego przejazdu musimy dopłacić ok. 20%. SG zwracając nam koszta takiego wyjazdu traktuje ten wyjazd jako dodatkowy dochód a nie jako ustawowy przywilej. Oczywiście mowa tu tylko o realnej podróży potwierdzonej biletami a nie o ryczałcie za niezrealizowany przejazd, który faktycznie jest dla nas dodatkowym dochodem.

Odnośnie samej podróży to nigdzie nie jest napisane, że taka podróż ma się odbyć z miejsca pełnienia służby/zamieszkania ale w SG interpretacja prawa jest zależna od indywidualnych upodobań osoby to prawo realizującej. Czy można z tym walczyć ..pewnie można tylko nie każdemu się chceWink

Dorzucam jeszcze stosowne rozporządzenie:

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-25-czerwca-2002-r-w-sprawie-warunkow-przejazdu-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-oraz-czlonkow-ich-rodzin-na-koszt-wlasciwego-organu/

i aktualizacja:

http://lubimy.epanstwo.net/prawo/22009

PozdrawiamSmile


RE: zwrot za bilet - mtarek - 07-06-2013 17:44

(07-06-2013 09:59 )PlanetaX napisał(a):  Ustawa generalnie wciska wielki kit:

Art. 77. 1. Funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny przysługuje prawo przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej środkami publicznego transportu zbiorowego raz w roku, do jednej z obranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przejazdu na koszt organu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając warunki i sposób rozliczania kosztów przejazdu oraz rodzaje środków transportu, którymi ma być dokonywany przejazd.
3. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zryczałtowany równoważnik pieniężny.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego, uwzględniając tryb wypłaty równoważnika w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu, w tym ustalania jego wysokości, oraz przypadki, kiedy równoważnik nie przysługuje.
5. Zwrot kosztów przejazdu lub zryczałtowany równoważnik pieniężny, o których mowa w ust. 1 i 3, nie przysługuje funkcjonariuszowi w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na podstawie odrębnych przepisów.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane także inne świadczenia socjalne i bytowe.
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje świadczeń, o których mowa w ust. 6, uwzględniając zakres podmiotowy świadczeń socjalnych, warunki korzystania z tych świadczeń, sposób ich realizacji, a w przypadku świadczeń finansowych — ich wysokość, sposób obliczania, terminy rozliczeń oraz wypłaty.


Nigdy nie otrzymamy zwrotu kosztów podróży w kwocie poniesionych kosztów tylko otrzymamy ok. 80% refundację realnych wydatków na bilety czego w żaden sposób nie można nazwać przejazdem na koszt SG skoro do takiego przejazdu musimy dopłacić ok. 20%. SG zwracając nam koszta takiego wyjazdu traktuje ten wyjazd jako dodatkowy dochód a nie jako ustawowy przywilej. Oczywiście mowa tu tylko o realnej podróży potwierdzonej biletami a nie o ryczałcie za niezrealizowany przejazd, który faktycznie jest dla nas dodatkowym dochodem.

Odnośnie samej podróży to nigdzie nie jest napisane, że taka podróż ma się odbyć z miejsca pełnienia służby/zamieszkania ale w SG interpretacja prawa jest zależna od indywidualnych upodobań osoby to prawo realizującej. Czy można z tym walczyć ..pewnie można tylko nie każdemu się chceWink

Dorzucam jeszcze stosowne rozporządzenie:

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-25-czerwca-2002-r-w-sprawie-warunkow-przejazdu-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-oraz-czlonkow-ich-rodzin-na-koszt-wlasciwego-organu/

i aktualizacja:

http://lubimy.epanstwo.net/prawo/22009

PozdrawiamSmile

ja usłyszałem że: " z rozporządzenia jasno wynika że ma to byc miejsce zamieszkania lub miejsce pracy (służby)"
co z tym zrobic?
do kogo sie odwoływac?


RE: Zwrot za bilet - Pałacowy moniuch - 07-06-2013 19:26

Po pierwsze- kto Ci powiedział, że nie dostaniesz zwrotu? Dostałeś telefon z Wydziału Finansów? Jeżeli tak to od telefonu się nie odwołasz.
Drugie- w ustawie i w akcie wykonawczym do niej nie ma słowa na temat skąd ma się podróż zaczynać. Interpretacje każdy może mieć swoje, ale organy administracji muszą postępować w granicach prawa, a nie stanowić nowe.
Trzecie- Wydział Finansów ma 30 dni od złożenia wniosku "na zwrot kosztów przejazdu w wysokości potwierdzonej posiadanymi biletami". Zegar tyka, piłka jest po ich stronie, więc zaczynają od nacisku żeby funkcjonariusz się ugiął i inny wniosek przedstawił. Poczekaj na odpowiedź- musi być w formie pisemnej. Jeżeli jej nie otrzymasz piszesz skargę do Komendanta Oddziału na Wydział Finansów, że nie wykonał regulacji zawartej w rozporządzeniu.
Ostatnie- przejrzałem ustawę o Policji i rozporządzenie, zapisy są identyczne jak u nas. Na stronie
http://www.arslege.pl/ustawa-o-policji-/k180
widziałem, że jest jakieś orzecznictwo do tego artykułu (73 ustawy o Policji), ale trzeba mieć płatny dostęp. Jak będziesz w robocie zerknij na SIP i zobacz czy też coś jest, może orzecznictwo dotyka interesującej Cię kwestii.
Pozdro!
P.S. Sam mogę to zrobić dopiero w poniedziałek (wtedy wracam do pałacu), no chyba że jakiś forumowicz zerknie jeszcze dziś i się z nami podzieli.
P.P.S. Sam się pochwalę żem MONdry chłopak, znalazłem sobie za darmo. Proszę:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A96D2370F3

Hmm, na kluczowe pytanie (skąd można jechać) to nie odpowiada, ale na inne ważne tak. Reasumując- jak organ płaci to czynność jest materialno-techniczna (znaczy się płaci i koniec bajki), a jak płacić nie chce to rozstrzyga sprawę w drodze decyzji administracyjnej.
Poniżej link do innego wyroku, który pokazuje, że jest to utrwalona linia orzecznictwa:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C352BBC5BD


RE: Zwrot za bilet - mtarek - 10-06-2013 18:42

(07-06-2013 19:26 )Pałacowy moniuch napisał(a):  Po pierwsze- kto Ci powiedział, że nie dostaniesz zwrotu? Dostałeś telefon z Wydziału Finansów? Jeżeli tak to od telefonu się nie odwołasz.
Drugie- w ustawie i w akcie wykonawczym do niej nie ma słowa na temat skąd ma się podróż zaczynać. Interpretacje każdy może mieć swoje, ale organy administracji muszą postępować w granicach prawa, a nie stanowić nowe.
Trzecie- Wydział Finansów ma 30 dni od złożenia wniosku "na zwrot kosztów przejazdu w wysokości potwierdzonej posiadanymi biletami". Zegar tyka, piłka jest po ich stronie, więc zaczynają od nacisku żeby funkcjonariusz się ugiął i inny wniosek przedstawił. Poczekaj na odpowiedź- musi być w formie pisemnej. Jeżeli jej nie otrzymasz piszesz skargę do Komendanta Oddziału na Wydział Finansów, że nie wykonał regulacji zawartej w rozporządzeniu.
Ostatnie- przejrzałem ustawę o Policji i rozporządzenie, zapisy są identyczne jak u nas. Na stronie
http://www.arslege.pl/ustawa-o-policji-/k180
widziałem, że jest jakieś orzecznictwo do tego artykułu (73 ustawy o Policji), ale trzeba mieć płatny dostęp. Jak będziesz w robocie zerknij na SIP i zobacz czy też coś jest, może orzecznictwo dotyka interesującej Cię kwestii.
Pozdro!
P.S. Sam mogę to zrobić dopiero w poniedziałek (wtedy wracam do pałacu), no chyba że jakiś forumowicz zerknie jeszcze dziś i się z nami podzieli.
P.P.S. Sam się pochwalę żem MONdry chłopak, znalazłem sobie za darmo. Proszę:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A96D2370F3

Hmm, na kluczowe pytanie (skąd można jechać) to nie odpowiada, ale na inne ważne tak. Reasumując- jak organ płaci to czynność jest materialno-techniczna (znaczy się płaci i koniec bajki), a jak płacić nie chce to rozstrzyga sprawę w drodze decyzji administracyjnej.
Poniżej link do innego wyroku, który pokazuje, że jest to utrwalona linia orzecznictwa:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C352BBC5BD

Dzięki bardzo, pozdrawiam


RE: Zwrot za bilet - Abes - 10-06-2013 19:23

Daj ty juz spokój z tymi biletami! kryzys w kraju, posłowie zarabiaja tak mało, KG sie kurczy, popłoch w szeregach władzy, powodzie,wichury a Ty jeszcze z tymi biletami....no litości nie masz.... Big Grin


RE: Zwrot za bilet - Warren - 11-06-2013 08:16

Ja mam pytanie trochę z innej beczki jestem na szkoleniu dostałem delegację na wyjazd na praktyki od 05.05.2013, praktyki zaczynały się 06.05. Wyjechałem ze szkoły 30.04. ponieważ był długi "weekend". Praktyki kończyłem 17.05 delegację dostałem do 18.05 a wróciłem 19.05 w niedzielę przecież jasne że nie wrócę w sobotę żeby sobie posiedzieć w szkole.Pani z finansówki poinformowała mnie że nie należy mi się zwrot kosztów pomimo że dostałem zgodę na pojazd prywatny od 30.04.2013-19.05.2013, ponieważ nie zrealizowałem terminów z delegacji. Czy ktoś wie jak to wyglądać powinno i czy wszystko jest w tym przypadku tak jak powinno być. Dzięki za odpowiedź.


RE: Zwrot za bilet - Pałacowy moniuch - 12-06-2013 19:13

Interesujący Cię akt prawny:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062371719

Definicja podróży służbowej: określony w pisemnym lub ustnym poleceniu wyjazdu służbowego okres od wyjazdu funkcjonariusza w celu wykonywania czynności służbowych na obszarze kraju poza stałe miejsce pełnienia służby do powrotu.
określony w... poleceniu wyjazdu służbowego okres od wyjazdu...do powrotu...

Paragraf 3 ust. 1 Funkcjonariuszowi z tytułu podróży służbowej przysługują:
2) zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem.

Paragraf 7 ust. 2. Podmiot, o którym mowa w § 22, może na wniosek funkcjonariusza wyrazić zgodę na przejazdy w podróży służbowej samochodem, motocyklem albo motorowerem, który nie pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej, zwanym dalej „pojazdem”. W tym przypadku funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za 1 km przebiegu, nie wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 2088, z późn. zm.).

Reasumując, polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) zawiera okres w jakim ten wyjazd realizujesz. Jeżeli spełnisz te kryteria to przysługuje zwrot kosztów przejazdów. Natomiast zgoda na podróż samochodem prywatnym jest podrzędna w stosunku do polecenia wyjazdu służbowego, to taki dodatkowy element, który organ może ale nie musi uwzględnić.
Orzecznictwa nie znalazłem, więc to moja prywatna opinia.
Pozdrawiam

P.S. Na marginesie dodam, że mogłeś lepiej rozpisać tą delegację...


RE: Zwrot za bilet - janusszek - 26-08-2013 15:18

dokładnie, musi to być z miejsca zamieszkania, też dostałem zwrot za bilet, no ale cóż poradzić..


RE: Zwrot za bilet - Gryf - 13-06-2017 10:43

Mam pytanie, czy dostanę zwrot za przejazdy PKP ale za zeszły rok tj.2016 , czy jeżeli nie wypełniłem wniosku w danym roku to zwrot przepada.


RE: Zwrot za bilet - keyser soze - 13-06-2017 10:57

Wszystkie naleznosci za trzy lata wstecz mozesz pobrac.


RE: Zwrot za bilet - Gryf - 14-06-2017 10:23

Dzięki kolego!


RE: Zwrot za bilet - mikee888 - 10-10-2017 12:11

A czy jest ograniczenie w ilości wypłacanych pieniędzy? Czy raz w roku mogę podróżować za dowolną kwotę?


RE: Zwrot za bilet - PlanetaX - 10-10-2017 18:16

(10-10-2017 12:11 )mikee888 napisał(a):  A czy jest ograniczenie w ilości wypłacanych pieniędzy? Czy raz w roku mogę podróżować za dowolną kwotę?

TLK 2 klasa - gdziekolwiek i nazad - limitem jest cena biletu max 83 pln w jedną stronę na 1 osobę (członkowie rodziny f-sza analogicznie). Za wykupione fizycznie bilety SG zwróci ok 80% zapłaconej kwoty. Czyli jak wydasz na bilety 100 pln to SG zwróci 80 pln. Generalnie przejazd na koszt SG jest jedną wielką bujdą - owszem pojedziesz ale będzie Cię to kosztowało 20% rzeczywistej ceny biletu.

Trochę nie kumam jaki jest cel umieszczania tego typu zapisów w ustawie o SG skoro realnie nie da się tego zrealizować. To takie "Alternatywy 4" w realiach SG ..czyli z założenia niby jedziesz za darmo ale za to musisz zapłacićWink